Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

absent            parachute               mission              vicious

A.

absent            

B.

parachute               

C.

mission              

D.

vicious

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

absent

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.