Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

drive              discover             display             divide

A.

drive              

B.

discover             

C.

display             

D.

divide

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

drive

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.