Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 debt              public              sob              obstacle

A.

 debt              

B.

public             

C.

 sob              

D.

obstacle

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 debt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.