Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

peace                 ear                 hear               near

A.

peace                 

B.

ear                

C.

 hear               

D.

near

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

peace

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.