Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

pond                off               follow             money

A.

pond                

B.

off               

C.

follow            

D.

 money

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 money

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...