Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

mine                 right                 live                   child

A.

mine               

B.

  right                

C.

 live                 

D.

  child

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 live

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.