Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

some            come             love               tombs

A.

some            

B.

come            

C.

 love             

D.

  tombs

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  tombs

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.