Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

took                   book                  shoot                would

A.

took                  

B.

 book                  

C.

shoot               

D.

 would

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

shoot 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.