Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

practice                  blaze                 brand                 plaster

A.

practice                  

B.

blaze                 

C.

brand                 

D.

plaster

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

blaze

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.