Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

glean                  creature                     clear                      queen

A.

glean                  

B.

creature                     

C.

clear                      

D.

queen

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

clear

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.