Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

slave                 smash                    snake                 swathe

A.

slave                 

B.

smash                    

C.

snake                 

D.

swathe

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

smash

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.