Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

decrease                    peaceful                 weather                  eastern

A.

decrease                    

B.

peaceful                 

C.

weather                  

D.

eastern

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

weather

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.