Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

tenants             friends              learns              beings

A.

tenants             

B.

friends              

C.

learns              

D.

beings

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tenants

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.