Choose the word whose stress is on the first syllable:

establish                  enterprise                    encourage                      equipment 

A.

establish                  

B.

enterprise                    

C.

encourage                      

D.

equipment 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

enterprise      

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.