Choose the word whose stress is on the second syllable:

coffee                    brother                     commune                       express

A.

coffee                    

B.

brother                     

C.

commune                       

D.

express

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

express

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...