Choose the word whose stress is on the second syllable:

college                 student                   member                       enrich

A.

college                

B.

 student                   

C.

member                       

D.

enrich

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

enrich

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.