Choose the word whose stress is on the second syllable:

important                 politics                    supervise                     concentrate 

A.

important                

B.

 politics                    

C.

supervise                    

D.

 concentrate 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

important       

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.