Chú bé Mến trong bài tập đọc “Đôi bạn” là người :

A.

dũng cảm

B.

cần cù

C.

chăm chỉ

D.

trách nhiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.