Chu kì bán rã của một đồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân của đồng vị này. Sau khoảng thời gian t = 3T số hạt nhân còn lại:

A.

75% số hạt phân ban đầu.

B.

50% số hạt nhân ban đầu.

C.

25% số hạt nhân ban đầu.

D.

12,5% số hạt nhân ban đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

12,5% số hạt nhân ban đầu.

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...