Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào:

A.

 Vĩ độ địa lý.

B.

 Khối lượng quả nặng.

C.

 Nhiệt độ môi trường đặt con lắc.

D.

 Chiều dài dây treo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của quả nặng.

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.