Chủ nghĩa xã hội đã vượt qua khuôn khổ một nước và trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

A.

 cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).

B.

 các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

C.

 cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).

D.

 cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô bắt đầu trở thành hệ thống thế giới với sự ra đời của một loạt các nhà nước XHCN ở Đông Âu.         Đáp án đúng là B! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.