Chủ ngữ của câu kể “Ai là gì ?” không trả lời cho câu hỏi nào dưới đây ?

A.

Như thế nào ?

B.

Ai ?

C.

Con gì ?

D.

Cái gì ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...