Chủ thể của hợp đồng lao động là:

A.

Người lao động và đại diện người lao động.

B.

Người lao động và người sử dụng lao động.

C.

Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D.

Tất cả phương án trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Người lao động và người sử dụng lao động.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...