Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14/9/1946 với chính phủ Pháp tại đâu?

A.

Phông-ten-blô.

B.

Thành phố Đà Lạt.

C.

Thủ đô Hà Nội.

D.

Pa-ri.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Pa-ri.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.