Chủ trương “vô sản hóa” là của

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B.

Tân Việt cách mạng đảng.

C.

Việt Nam Quốc dân đảng

D.

Nguyễn Ái Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.