Chu vi hình chữ nhật là $300cm$ và gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật.

A.

10dm

B.

5dm

C.

6dm

D.

12dm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: $300cm = 30dm$. Chiều rộng hình chữ nhật là: 30 : 6 = 5 (dm). Chu vi gấp 6 lần chiều rộng thì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng, tức là chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chiều dài hình chữ nhật là: $5 \times 2 = 10$ (dm). Đáp số: 10dm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.