Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?

A.

Nhận và xử lí thông tin.

B.

Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài.

C.

Đưa thông tin ra màn hình, máy in, và các thiết bị ngoại vi khác.

D.

Nhận biết được mọi thông tin

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...