“Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

A.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).

B.

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C.

Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).

D.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.