Chuyển động nào sau đây không phải chuyển động tịnh tiến?

A.Quả cầu lăng trên mặt phẳng nghiêng.
B.Chuyển động bè gỗ trôi thẳng trên sông.
C.Chuyển động ra vào của ngăn kéo bàn.
D.Chuyển động của kim đồng hồ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải:
Chuyển động của kim đồng hồ là chuyển động tròn Chọn D

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.