Có 1 quả cam chia đều cho 4 người. Hãy viết phân số chỉ số phần quả cam mà mỗi người được chia.

A.

$\frac{1}{4}$

B.

$\frac{3}{4}$

C.

$\frac{1}{2}$

D.

$\frac{1}{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân số chỉ số phần quả cam mà mỗi người được chia là: 1 : 4 = $\frac{1}{4}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.