Có 17,5 lít dầu được san đều ra 7 chai thủy tinh rỗng. Mỗi chai đựng:

A.

2,5 lít dầu

B.

2 lít dầu

C.

2,3 lít dầu

D.

2,8 lít dầu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mỗi chai đựng số lít dầu là: 17,5: 7 = 2,5 (lít) Đáp số: 2,5 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.