Có 2 điện trở R1 = 20Ω và R2 = 30Ω được mắc song song vào mạch điện. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A.

600Ω

B.

50Ω

C.

12Ω

D.

10Ω

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.