Có 24 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là ξ = 1,5V và r = 0,5Ω, mắc hỗn hợp đối xứng thành bốn dãy song song với nhau ( mỗi dãy có sáu nguồn điện mắc nối tiếp). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn

A.

6V và 0,75Ω.

B.

9V và 1,5Ω.

C.

6V và 1,5Ω.

D.

9V và 0,75Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: 4 dãy mỗi dãy có 6 nguồn điện mắc nối tiếp img1 img2   .

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.