Có 27 lít sữa được đóng đầy vào các hộp có dung tích 1,5 lít. Hỏi đóng hết số sữa trên thì được bao nhiêu hộp như thế?

A.

18 hộp

B.

16 hộp

C.

19 hộp

D.

17 hộp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đóng hết số sữa trên thì được số hộp là: 27: 1,5 = 18 (hộp) Đáp số: 18 hộp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...