Có 3 dung dịch hỗn hợp:

(1) NaHCO3 và Na2CO3;

(2) NaHCO3 và Na2SO4;

(3) Na2CO3 và Na2SO4.

Để có thể nhận biết được các dung dịch hỗn hợp trên bằng phương pháp hoá học, ta chỉ cần dùng thêm một cặp chất:

A.

Dung dịch NaOH và dung dịch NaCl.

B.

Dung dịch NH3 và dung dịch NH4Cl.

C.

Dung dịch HCl và dung dịch NaCl.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch BaCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch HCl và dung dịch BaCl2.

Dùng dung dịch HCl dư cho vào các dung dịch hỗn hợp, sau đó cho vài giọt dung dịch BaCl2 ta có kết quả sau:

Để nhận ra hai lọ còn lại, ta lại cho dung dịch BaCl2 vào trước, sau đó cho dung dịch HCl vào các dung dịch vừa nhận được, ta có kết quả:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.