có 3 dung dịch hỗn hợp X ( NaHCO3 và Na2CO3); Y ( NaHCO3 và Na2SO4) và Z ( Na2CO3 và Na2SO4). Để nhận biết được 3 dung dịch trên cần dùng 2 dung dịch là;

A.

NaOH và NaCl

B.

NH3 và NH4Cl          

C.

HCl và NaCl   

D.

HNO3 và Ba(NO3)2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HNO3 và Ba(NO3)2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.