Có 3 dung dịch muối chứa các anion sau :

Dung dịch 1:

Dung dịch 2:

Dung dịch 3: ,

Để phân biệt 3 dung dịch trên có thể làm cách nào sau đây?

A.

Cho dung dịch NaCl dư, lọc, cho axit HCl vào nước lọc.

B.

Cho dung dịch NH4Cl dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

C.

Cho dung dịch BaCl2 dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

D.

Cho dung dịch KOH dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cho dung dịch BaCl2 dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.