Có 36kg gạo tẻ và 4kg gạo nếp. Hỏi số ki-lô-gam gạo tẻ gấp mấy lần số ki-lô-gam gạo nếp?

A.

9 lần

B.

8 lần

C.

7 lần

D.

32 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số ki-lô-gam gạo tẻ gấp số lần số ki-lô-gam gạo nếp là: 36 : 4 = 9 (lần) Đáp số: 9 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...