có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau ( nồng độ khoảng 0,01M) : NaCl, Na2CO3, KHSO4 và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự biến đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A.

Dung dịch NaCl

B.

 Hai dung dịch NaCl và KHSO4

C.

Hai dung dịch KHSO4 và CH3NH2     

D.

Ba dung dịch NaCl, Na2CO3, KHSO4 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hai dung dịch NaCl và KHSO4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.