có 5 dung dịch riêng rẽ sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Na2SO3. Chỉ dùng thêm cách đun nóng có thể nhận biết được mấy dung dịch:

A.

5          

B.

3          

C.

2          

D.
  1.      
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nhận biết được cả 5 dung dịch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.