Có 5 miếng bìa ghi lần lượt các số 1,2,3,4,5. Rút ngẫu nhiên liên tiếp ba miếng bìa rồi sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải. Xác suất để số thu được là số chẵn là:                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không gian mẫu img1 

Gọi img2 là biến cố thu được một số chẵn img3 

Xác suất để thu được một số chẵn là : img4   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.