có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây ( nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch , có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây:

A.

Hai dung dịch NH4Cl, CuCl2

B.

Bốn dung dịch NH4Cl,AlCl3, MgCl2, CuCl2

C.

Ba dung dịch NH4Cl, MgCl2, CuCl2              

D.

Cả 5 dung dịch

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cả 5 dung dịch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...