Có ba chiếc hộp. Hộp A đựng 3 bi xanh và 5 bi vàng; Hộp B đựng 2 bi đỏ và 3 bi xanh; Hộp C đựng 4 bi trắng và 5 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp, rồi lấy một viên bi từ hộp đó. Xác suất để lấy được bi xanh là:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

Lấy ngẫu nhiên một hộp trong 3 hộp nên xác suất là img1. TH1. Lấy được hộp A và lấy 1 bi xanh trong hộp A, ta được xác suất là img2. TH2. Lấy được hộp B và lấy 1 bi xanh trong hộp B, ta được xác suất là img3. TH3. Lấy được hộp C và lấy 1 bi xanh trong hộp C, ta được xác suất là img4. Vậy xác suất cần tính là img5.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.