Có ba vật dẫn, A nhiễm điện đương, B và C không nhiễm điện. Làm thế nào để hai vật dẫn B, C nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau?

A.

Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C.

B.

Cho A tiếp xúc với B rồi cho B nhiễm điện hường ứng với C.

C.

Cho A nhiễm điện hưỏng ứng với C rồi cho C tiếp xúc với B.

D.

Đặt B, C tiếp xúc với nhau rồi cho chúng nhiễm điện do hưởng ứng với A. Sau đó tách chúng ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt B, C tiếp xúc với nhau rồi cho chúng nhiễm điện do hưởng ứng với A. Sau đó tách chúng ra.

Đặt B, C tiếp xúc với nhau rồi cho chúng nhiễm điện do hưởng ứng. Sau đó tách chúng ra. Nếu B gần A hơn C thì B nhiễm điện trái dấu với điện tích của A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...