Có bao nhiêu cách xếp img1 bạn A, B, C, D, E, F vào một ghế dài sao cho bạn A, F ngồi ở img2 đầu ghế?

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Có img1 cách xếp bạn A, F ngồi ở img2đầu ghế. Có img3 cách xếp img4 bạn vào img5vị trí còn lại. Vậy: Có img6 (cách xếp).  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.