Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?

A.

3 đồng phân

B.

4 đồng phân.

C.

5 đồng phân.

D.

6 đồng phân.

 

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3 đồng phân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...