Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình: img1 có nghiệm thực.

A.

3.

B.

5.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Không mất tính tổng quát ta chỉ xét phương trình trên img1. Điều kiện img2 img3. Phương trình đã cho tương đương với img4 img5. Đặt img6 với img7 thì img8 img9. Mặt khác, ta lại có img10. Do đó img11 Xét hàm số img12 img13      Từ bảng biến thiên, ta kết luận rằng phương trình có nghiệm thực khi và chỉ khi img14 img15 Vậy có img16 giá trị của img17.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...