Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 thuộc đoạn img2 để phương trình img3 có nghiệm?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình img1 img2  Phương trình có nghiệm img3 img4  img5img6 giá trị nguyên. Chọn A.

Đáp án đúng là  A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...