Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông cho trước thành chính nó ?  

A.

A: 0

B.

B: 1

C.

C: 2

D.

D: Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Duy nhất phép biến hình img1 biến một hình vuông cho trước thành chính nó.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.