Có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đang du học tại New Zealand?

A.    3.000
B.    8.000
C.    9.000
D.    12.000
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.